DOUČOVÁNÍ 2022

Výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním
pro nestátní neziskové organizace na kalendářní rok 2022
Č. j.: MSMT-31956/2021-6

Projekt se cíleně zaměřuje na realizaci individuálního a skupinového doučování 120 žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky.
– podpořit zájem 120 žákyň a žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání,
– pravidelně komunikovat s rodinou žákyně, žáka o důležitosti vzdělávání a motivovat ji k podpoře žákyně, žáka při vzdělávání,
– obnovit, případně budovat pracovní a studijní návyky žákyň a žáků,
– realizovat doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup a úspěch žákyň a žáků, a kompenzovat tak výpadky vzniklé v souvislosti s pandemií covid-19 v úzké spolupráci se školou, kterou žákyně, žák navštěvuje.

 

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU